Eläinkoto

 

Hen­ki­lö­kun­ta

Vastaanotollamme teitä ja lemmikkiänne palvelee kaksi eläinlääkäriä ja kolme eläintenhoitajaa täyspäiväisesti.

Eläin­lää­kä­rit

Eläinlääkäri Sini-Maria Peltola

Valmistui Tarton Maaülikoolista Virossa vuonna 2013.  Sini-Maria on jatkanut äitinsä Sirkka Salmelan vuonna 1992 perustamaa pieneläinklinikkaa. Sini-Maria on erityisen kiinnostunut koirien, kissojen, kanien, marsujen ja hevosten hampaiden hoidosta. Sini-Maria tekee myös tähystyssterilointeja ja piilokivesleikkauksia. Sini-Maria tykkää akviitivisesti jatkokouluttautua.

  • MemberofThe australian and New Zealand Collage of Veterinary Scientists MANZCVS ( EQUINE DENTISTRY) Heinäkuu 2022

______________________________________________________________________________________

Eläinlääkäri Oleg Melentev 

Oleg on suorittanut 28.6.1993 eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen tutkinnon Venäjällä,  Pietarin eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­sä instituutissa. "Työskentelin eläinlääkärinä Pietarin po­lii­si­koi­ra­lai­tok­sel­la, pieneläinklinikassa, opettajana Pietarin valtiollisessa eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­sä akatemiassa." Oleg on 30.5.2002 saavuttanut Venäjällä eläinlääketieteiden kandidaatin oppiarvon väitöskirjallaan (eläinlääkärin tehtävät po­lii­si­koi­ra­lai­tok­ses­sa), ammattiaine 16.00.03 eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen  mikrobiologia, virusoppi, eläinepidemiologia, mykologia, immunologia ja  mikotoksikologia. Lisäksi Oleg on jatkokouluttautunut muun muassa Pietarin valtiollisessa eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­sä akatemiassa pienten kotieläinten (koirien ja kissojen) sairauksiin. 17.02.2010 federatiivisen opinto- ja tiedealan valvontalaitoksen antamalla määräyksellä hänelle on myönnetty lintujen ja turkiseläinten sairauksien dosentin arvonimi. Hänellä on 43 omaa julkaisua tieteellisissä  aikakauslehdissä, sekä tieteellisissä kon­fe­rens­si­jul­kai­suis­sa.

Oleg  Melentev on 01.9.2016-20.3.2019 suorittanut hyväksytysti Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen tutkinnon suorittaneet eläinlääkärin laillistamisen edellytyksenä olevat, maa- ja  met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön asetuksen mukaiset Helsingin yliopiston järjestämät kuulustelut sekä kliinisen potilastyön arviointi ja Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­ton määrätyt harjoittelut. Ruokavirasto on  5.4.2019 myöntänyt hänelle oikeuden harjoittaa eläin­lää­kä­ri­nam­mat­tia laillistettuna eläinlääkärinä.

RU:

Ветеринарный врач Олег Мелентьев закончил с отличием 28.6.1993 Санкт-Петербургскую государственную  академию ветеринарной медицины. Работал ветеринарным врачом в Центре  кинологической службы Управления вневедомственной охраны ГУВД  Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в центре ветеринарной медицины  Ветус, преподавателем в академии ветеринарной медицины. В 2002 году  защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат ветеринарных  наук по теме «Ветеринарное обеспечение служебного собаководства»  (специальность 16.00.03, ветеринарная микробиология, вирусология,  эпизоотология, микология и микотоксикология). В 2002 году прошел  повышение квалификации по болезням собак и кошек. В 2010 году решением  федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ему присвоено  ученое звание доцента по кафедре болезней птиц и пушных зверей. Олег  Мелентьев опубликовал 43 статьи в научных журналах и материалах  конференций по болезням собак и кроликов.

Олег Мелентьев  01.9.2016-20.3.2019 успешно прошел обучение и сдал экзамены,  организуемые факультетом ветеринарной медицины университета г.  Хельсинки, а так же прошел клинические практики, необходимые для  признания его квалификации и получения права заниматься врачебной  практикой на территории Финляндии в соответствии с регламентом  министерства сельского и лесного хозяйства. Решением ведомства по  безопасности продуктов питания 5.4.2019 ему присвоено право заниматься  ветеринарной практикой в Финляндии.

oleg.melentev@fimnet.fi

_______________________________________________________________________________________________

Eläinlääketieteen kanditaatti Anniina Anttila 

Anniinalle on varattavissa aikoja maanantaista perjantaihin perustoimenpiteisiin, sekä haastavampiinkin tapauksiin aina elokuulle asti. Anniina opiskelee eläinlääkäriksi Latviassa, ja opinnot ovat jo loppusuoralla. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoitajat

Kli­nik­kae­läin­hoi­ta­ja Mira Hämäläinen aloitti työskentelyn vastaanotolla loppuvuodesta 2015.

Klinikkaeläinhoitaja Susanna Kinnunen aloitti vastaanotolla harjoittelijana keväällä 2022.

Klinikkaeläinhoitaja Henna Laakkonen. Aloitti vastaanotolla työskentelyn 2017.

Ota yhteyttä

Puhelin

05 345 6375

Eläinkoto Oy