Eläinkoto

 

Hen­ki­lö­kun­ta

Vastaanotollamme teitä  ja lemmikkiänne palvelee kolme eläinlääkäriä ja kaksi eläintenhoitajaa täysipäiväisesti.

Eläin­lää­kä­rit

Eläinlääkäri Sini-Maria Peltola valmistui Tarton Maaülikoolista Virossa vuonna 2013.  Sini-Maria on     tiennyt jo lapsesta saakka haluavansa jatkaa ätinsä eläinlääkärintyötä  ja ollut paljon mukana vastaanotolla pienestä pitäen. Sini-Maria on  erityisen kiinnostunut eläinten hampaiden hoidosta sekä  hevoslääketieteestä. Sini-Maria on käynyt useilla  jat­kokou­lu­tus­kurs­seil­la, joista esimerkkeinä:

 • MemberofThe australian and New Zealand Collage of Veterinary Scientists MANZCVS ( EQUINE DENTISTRY) Heinäkuu 2022
 • International Veterinary Dentristry Institute Simple and Surgical Extractions in the Dog and Cat 2021-2023
 • Veterinary Dental Company Virtual internship in Equine Dentistry 2021-2022
 • Veterinary Dental Company Platinuim package Equine Dentristy 2020-2021
 • Biology ,Evidence and Ethics in Equine Dnetistry 2020
 • University of Liverpool Equine dental care, diagnoisis and treatment, Equine Dental Surgery, Equine dental anatomy & physiology  2019-2020
 • Endodontic and restorative dental procedures 2018
 • ECD KEY Skills 4 Advanced Dental Extraction, oral,Sinus and Head Surgical Techniques 2017
 • ECD KEY Skills 3 Introduction to Endodontics and Restorative  Dentistry 2017
 • ECD KEY Skills 2 Equine Dentistry 2017
 • ECD KEY Skills 1 Theory and Practice of routine Dentistry 2017
 • 25th European congress of Veterinary Dentistry Forum 2017
 • Equine  Facial /Jaw Fractures &Sinus Access 2017
 • Advanced Diagnostic & Therepeutic Techniques in Equine Dentistry 2017
 • EVDS conference in Dublin 2016
 • SEP  Hevosten Hampaiden poisto ja  hampaiden sairaudet 2015
 • Accesia Dentistry II 2015 (koira, kissa)
 • Accesia Dentistry I 2015 (koira , kissa)
 • Rossdales Non Pregnant Mare  2015
 • He­vos­ten­hen­gi­tys­tei­den ja vatsaontelon ultraääni 2014
 • Essensials of Equine Reproduction 2014
 • Advanced Rabbit Medicine & Surgery  2014
 • Equine Joint  Ultrasonography & Joint Therapy  2014
 • American School of Equine Dentistry   2012

______________________________________________________________________________________

Eläinlääkäri Oleg Melentev on suorittanut 28.6.1993 eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen tutkinnon Venäjällä,  Pietarin eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­sä instituutissa. Työskentelin  eläinlääkärinä Pietarin po­lii­si­koi­ra­lai­tok­sel­la, pieneläinklinikassa,  opettajana Pietarin valtiollisessa eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­sä akatemiassa.  Melentev on 30.5.2002 saavuttanut Venäjällä eläinlääketieteiden  kandidaatin oppiarvon väitöskirjallaan (eläinlääkärin tehtävät  po­lii­si­koi­ra­lai­tok­ses­sa), ammattiaine 16.00.03 eläin­lää­ke­tie­teel­li­nen  mikrobiologia, virusoppi, eläinepidemiologia, mykologia, immunologia ja  mikotoksikologia. Lisäksi Melentev on jatkokouluttautunut muun muassa  Pietarin valtiollisessa eläin­lää­ke­tie­teel­li­ses­sä akatemiassa pienten  kotieläinten (koirien ja kissojen) sairauksiin. 17.02.2010  federatiivisen opinto- ja tiedealan valvontalaitoksen antamalla  määräyksellä hänelle on myönnetty lintujen ja turkiseläinten sairauksien  dosentin arvonimi. Hänellä on 43 omaa julkaisua tieteellisissä  aikakauslehdissä, sekä tieteellisissä kon­fe­rens­si­jul­kai­suis­sa.

Oleg  Melentev on 01.9.2016-20.3.2019 suorittanut hyväksytysti Euroopan  talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläin­lää­ke­tie­teel­li­sen tutkinnon  suorittaneet eläinlääkärin laillistamisen edellytyksenä olevat, maa- ja  met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön asetuksen mukaiset Helsingin yliopiston  järjestämät kuulustelut sekä kliinisen potilastyön arviointi ja  Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­ton määrätyt harjoittelut. Ruokavirasto on  5.4.2019 myöntänyt hänelle oikeuden harjoittaa eläin­lää­kä­ri­nam­mat­tia  laillistettuna eläinlääkärinä.

RU:

Ветеринарный врач Олег Мелентьев закончил с отличием 28.6.1993 Санкт-Петербургскую государственную  академию ветеринарной медицины. Работал ветеринарным врачом в Центре  кинологической службы Управления вневедомственной охраны ГУВД  Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в центре ветеринарной медицины  Ветус, преподавателем в академии ветеринарной медицины. В 2002 году  защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидат ветеринарных  наук по теме «Ветеринарное обеспечение служебного собаководства»  (специальность 16.00.03, ветеринарная микробиология, вирусология,  эпизоотология, микология и микотоксикология). В 2002 году прошел  повышение квалификации по болезням собак и кошек. В 2010 году решением  федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ему присвоено  ученое звание доцента по кафедре болезней птиц и пушных зверей. Олег  Мелентьев опубликовал 43 статьи в научных журналах и материалах  конференций по болезням собак и кроликов.

Олег Мелентьев  01.9.2016-20.3.2019 успешно прошел обучение и сдал экзамены,  организуемые факультетом ветеринарной медицины университета г.  Хельсинки, а так же прошел клинические практики, необходимые для  признания его квалификации и получения права заниматься врачебной  практикой на территории Финляндии в соответствии с регламентом  министерства сельского и лесного хозяйства. Решением ведомства по  безопасности продуктов питания 5.4.2019 ему присвоено право заниматься  ветеринарной практикой в Финляндии.

oleg.melentev@fimnet.fi

_______________________________________________________________________________________________

Kia Beerden

Kia on valmistunut Tarton yliopistosta vuonna 2019. Hän on työskennellyt useammalla pääkaupunkiseudun eläinsairaalla keskittyen ensiapuun sekä sairaalapotilaiden hoitoon. Kian kiinnostuksen kohteita ovat akuuttihoito, kirurgia sekä sisätaudit. Kialta onnistuu myös erilaiset leikkaukset.  Hän ottaa mielellään vastaan erilaisia potilaita, laidasta laitaan. Kialle tärkeää on lemmikin kokonaisvaltainen hoito, sekä hyvä asiakas kommunikaatio. Kialle on varattavissa aikoja muutamille päiville viikossa. 


Hoitajat

Kli­nik­kae­läin­ten­hoi­ta­ja Mira Hämäläinen aloitti työskentelyn vastaanotolla loppuvuodesta 2015.

Klinikkaeläintenhoitaja Susanna Kinnunen valmistunut 2022.

Vas­taan­ot­toa­pu­lai­se­na toimii Henna Laakkonen. Klinikalla töissä ollut 2017 lähtien, koulutukseltaan lähihoitaja. Innokas koira harrastelija ja näyttelyissä kävijä.

Ota yhteyttä

Puhelin

05 345 6375

Eläinkoto